FAQ

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia i życia użytkowników naszych artykułów pirotechnicznych, zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższymi instrukcjami obsługi. Materiały te mają służyć bezpieczeństwu użytkowników oraz osób postronnych w myśl hasła przewodniego naszej firmy „Strzelaj z nami bezpiecznymi fajerwerkami”. Szczegółowa wiedza dotycząca zasad użytkowania naszych wyrobów pirotechnicznych pozwoli aby zabawa na wszelakich uroczystościach była bezpieczna oraz udana i towarzyszyły jej niezapomniane wrażenia. Poniższe materiały zawierają opis działania:

- Rakiet,

- Baterii,

- Moździerzy,

- Fontann,

- Rzymskich ogni

- Petard

- Galanterii pirotechnicznej

 

RAKIETA – składa się z dwóch części:

  1. część górna zawierająca ładunek wynoszący oraz wybuchowy (efektowy)
  2. listwa drewniana stabilizująca tor lotu

Jak odpalać: unikać przeszkód nad oraz wokół rakiety przyodpalaniu. Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne a w szczególności wiatr. W przypadku silnego wiatru należy powstrzymać się od odpalania rakiety. W przypadku niewypału/niewybuchu nie zbliżać się do rakiety przez co najmniej 30 minut. Nie należy skracać listwy stabilizującej! Ponadto nie wolno pod żadnym pozorem odpalać rakiety z ręki lub wbijać w grunt. Usunąć pomarańczowe pokrycie systemu inicjującego (lontu). Włożyć listwę rakiety do stabilnej rury (wyrzutni) tak aby rakieta mogła swobodnie opuścić wyrzutnię. Stojąc z boku zapal system inicjujący(lont) na samym jego końcu i oddal  się natychmiast na odległość od 8 do 15 metrów (w zależności od klasy rakiety). Widzowie powinni znajdować się  w odległości co najmniej 25 metrów.

 

 

 

Sposób działania: po osiągnięciu wysokości, ładunek eksploduje tworząc efekt pirotechniczny w postaci różnokolorowych rozbłysków (dowolna interpretacja pracownika).

 

 

BATERIA – składa się z baterii strzelających rurek połączonych ze sobą w trwały sposób. Mogą one mieć różne nachylenie w stosunku do osi pionowej baterii.

Jak odpalać: unikać przeszkód nad oraz wokół baterii przyodpalaniu. Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne a w szczególności wiatr. W przypadku silnego wiatru należy powstrzymać się od odpalania produktu. W przypadku niewypału/niewybuchu nie zbliżać się do produktu przez co najmniej 30 minut. Baterię postawić na płaskiej, niepalnej oraz stabilnej powierzchni właściwą stroną ku górze. Nie nachylać się nad baterią w czasie odpalania oraz działania baterii! Podpalić system inicjujący (lont) i szybko się oddalić na odległość co najmniej od 8 do 15 metrów (w zależności od klasy baterii.) Widzowie powinni znajdować się  w odległości co najmniej 25 metrów.

 

 

 

Sposób działania: bateria po odpaleniu wyrzuca z rurek po kolei lub partiami, ładunki które po osiągnięciu odpowiedniej wysokości  eksplodują tworząc na niebie efekt pirotechniczny (wielokolorowe gwiazdki, kwiaty, kule, i inne, towarzyszą temu dodatkowo efekty hukowe, trzaskające i gwiżdżące).

Ze względu na układ efektów baterie możemy podzielić na:

 

 Bateria strzelająca pionowo do góry

 

 Efekty rozkładają się w kształt wachlarza. W jednej salwie strzela od czterech do dziesięciu rur jednocześnie.

 

 Efekty rozkładają się w kształt litery V. W jednej salwie strzela dwie rury jednocześnie.

 

Efekty rozkładają się w kształt litery W. W jednej salwie strzela trzy rury. Zazwyczaj środkowa rura ma inny efekt niż boczne.

 

 Efekt podobny do układu FAN, ale rury nie strzelają jednocześnia, a jedna po drugiej. Efekt może przemieszczać się od prawej do lewej, lub od lewej do prawej.

 

 

 

FONTANNY – charakterystyczna dla sposobu działania fontanny jest dysza przez którą wydobywa się spalana masa pirotechniczna tworząc słup iskier. 

Jak odpalać: unikać przeszkód nad oraz wokół fontanny przyodpalaniu. Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne a w szczególności wiatr. W przypadku silnego wiatru należy powstrzymać się od odpalania produktu. W przypadku niewypału/niewybuchu nie zbliżać się do produktu przez co najmniej 30 minut. Produkt postawić na płaskiej, niepalnej oraz stabilnej powierzchni. Nie nachylać się nad fontanną w czasie odpalania oraz działania fontanny . Podpalić zespół inicjujący (lont) i  od 8 do 15 metrów (w zależności od klasy fontanny). Widzowie powinni znajdować się  w odległości co najmniej 25 metrów.

 

 

Sposób działania: fontanna po odpaleniu wyrzuca przez dyszę snop iskier o różnych kolorach, w postaci kulek, gwiazdek iskierek, tworząc mozaikę pirotechniczną. Mogą temu towarzyszyć dodatkowe efekty pirotechniczne (gwizd, trzaski).

 

 

RZYMSKIE OGNIE – zawsze mają kształt tuby o okrągłym przekroju i różnych kalibrach. Są wielostrzałowe od 5 do 100 strzałów.

Jak odpalać:  Wbić pionowo rzymski ogień w miękką ziemię lub inny niepalny materiał, upewnić się, że rzymski ogień nie przewróci się. Zdjąć pomarańczową okrywę lontu. Stojąc z boku zapalić lont na samym jego końcu i od 8 do 15 metrów (w zależności od klasy rzymskiego ognia). Widzowie powinni znajdować się  w odległości co najmniej 25 metrów. Przy odpalaniu należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne, w szczególności na wiatr. Przy silnym wietrze należy zaniechać odpalania produktu. Unikać przeszkód nad rzymskim ogniem!  Nie dzielić produktu na części, w przypadku niewypału nie odpalać ponownie oraz nie zbliżać się do niewypału przez minimum 30 minut.

 

 

 

Sposób działania: Rzymski Ogień po odpaleniu wyrzuca ładunki pirotechniczne , które po osiągnięciu bezpiecznej wysokości tworzą kolorowy efekt pirotechniczny typu kometa (świecący ogon), świecące kolorowe kule, iskierki i inne. Mogą temu towarzyszyć huk oraz trzaski i gwizd.

 

PETARDY –pojedyncze sztuki mogą strzelać raz lub kilka razy. Mogą również tworzyć taśmy wielostrzałowe połączone wspólnym lontem.

Jak odpalać: położyć petardę (taśmę petard) na ziemi i zapalić system inicjujący (lont) na jego końcu, i oddalić się natychmiast na odległość od 8 do 15 metrów (w zależności od klasy artykułu). Widzowie powinni znajdować się  w odległości co najmniej 25 metrów.. Widzowie powinni znajdować się w odległości wynoszącej co najmniej 20 m. W przypadku niewypału/niewybuchu nie zbliżać się do produktu przez co najmniej 30 minut. Odpalający powinien oddalić się na odległość wynoszącą co najmniej 15 m. Pod żadnym pozorem podczas odpalania petardy (taśmy petard) nie wolno trzymać wyrobu pirotechnicznego w dłoni!

Sposób działania: po odpaleniu powstaje huk o różnym nasileniu.

 

 

GALANTERIA PIROTECHNICZNA – bączki, słońca, dymy, motyle, pszczółki

Jak odpalać: położyć pojedynczy wyrób pirotechniczny na ziemi i zapalić system inicjujący (lont) na jego końcu. Oddalić się natychmiast na odległość od 8 do 15 metrów (w zależności od klasy artykułu). Widzowie powinni znajdować się  w odległości co najmniej 25 metrów. Pod żadnym pozorem podczas odpalania nie wolno trzymać wyrobu pirotechnicznego w dłoni!

Sposób działania: dymy: wydzielają dym o danym kolorze; pszczółki: wznoszą się świecąc; motyle: wznoszą się świecąc , po osiągnięciu zadanej wysokości powstaje huk lub inny efekt; bączki: kręcą się świecąc w różnych kolorach, z dodatkowym hukiem, trzaskiem lub gwizdem.

 

Dane do płatności:

Europyro Polska

ul. Przewóz 2

30-716 Kraków 

Alior Bank Spółka Akcyjna

12 2490 0005 0000 4520 8179 3501

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

x